Over de Vereniging

Doel van de vereniging

De Vereniging Infra Ontwerp (VIO) is opgericht om kennis op het gebied van wegontwerp te ontwikkelen en uit te wisselen, de afstemming daarover tussen beheerder, aannemer, adviesbureau en kennisinstelling te bevorderen en het vakgebied aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor jongeren en studenten.

Koers

De VIO verbindt de opdrachtgever, ontwerper, ontwerpleider en docent van stroom- en ontsluitingswegen in het nationaal- regionaal- en stedelijk wegennet voor auto en fiets bij overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in Nederland en Vlaanderen. VIO wil als vakvereniging bijdragen aan de realisatie van betere verkeersinfrastructuur door van de planuitwerkingsfase tot en met de realisatiefase het vak van infra-ontwerper te ontwikkelen en te boeien en te groeien. Dat doet de vereniging met een focus op inhoud én proces van het wegontwerp. In 2019 is daarnaast een verbreding ingezet om de kennis van het integrale infraontwerp op aanpalende thema’s te vergroten. Daarvoor zijn samen met de leden zeven toekomstige thema’s benoemd:

  • Smart mobility (VIO-dag 2017/2019)
  • Circulariteit / duurzaamheid (LEF sessie wegbeeld van de toekomst 2020)
  • Klimaat (webinar 2022)
  • Stedelijke infra (webinar en ontwerptoets 2021)
  • Fiets infra (LEF sessie 2022)
  • V&R (grote opgave, grote kansen 2023)
  • Innovatieve wegen (welke innovaties in de praktijk brengen 2023)

Organisatie en activiteiten

De vereniging organiseert op twee manieren de invulling aan de doelen en de koers:

  1. Via periodieke doelgroep bijeenkomsten voor de leden (Kennis, Ontwerpmanagement, Onderwijs, Onderzoek & Innovatie);
  2. Via thematische activiteiten voor leden en niet-leden.

Meer informatie over de vier doelgroepen vind u op deze pagina. Voor een overzicht van de bijkomsten van de doelgroepen en andere bijeenkomsten, zoals de focuscafés, excursies en de VIO-dag, kijkt u in de evenementenagenda. Om enige structuur te bieden aan de type bijenkomsten, wordt een bijeekomst altijd gekoppeld aan een of meer van de onderstaande drie focusthema's; Inhoud, Proces en Toekomst.