Over de Vereniging

Strategie

  • verenigen van alle infra-ontwerpers en hun organisaties
  • gericht op de Nederlandse en Vlaamse/Belgische markt
  • focus op hoofd- en regionale infrastructuur
  • complementair aan bestaande organisaties en instellingen
  • praktijkgericht en innovatiegedreven openkennis- en informatieuitwisseling
  • Effectieve organisatie middels 4 themagroepen

 

Visie

Ontwerpers, van steeds complexere verkeersinfrastructuur streven naar een voortdurende ontwikkeling, uitwisseling en versterking van hun kennis en competenties zodat zij adequaat kunnen blijven inspelen op de snel evoluerende maatschappelijke eisen qua functionaliteit, veiligheid, integraliteit en duurzaamheid

Missie

VIO wil als vakvereniging bijdragen aan de realisatie van betere verkeersinfrastructuur door het ontwikkelen van het vak van infra-ontwerper op het vlak van 
kennis – opleiding – innovatie – processen