Geschiedenis

De Vereniging Infra Ontwerp (VIO) is opgericht op 27 mei 2014. Initiatiefnemers waren de softwareplatforms Civil3D Benelux gebruikersgroep en de Vereniging van Nederlandstalige MX Gebruikers (VNMG). Zij zagen dat in de praktijk bleek dat wegontwerpers behoefte hadden aan onderlinge kennisuitwisseling en kennisdeling over hun specifieke vakgebied, maar daarvoor nauwelijks mogelijkheden zagen. De Vereniging Infra Ontwerp (VIO) is destijds opgericht om die leemte te gaan opvullen.

De leden van de Vereniging Infra Ontwerp zijn sindsdien vele toonaangevende aannemers en ingenieursbureaus maar ook Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en verschillende onderwijsinstanties. De verenging kent een stabiele omvang van zo’n 200 leden bij 50 verschillende organisaties.

In de afgelopen jaren zijn er ieder jaar diverse bijeenkomsten voor leden, niet-leden en studenten georganiseerd, is er nieuwe inhoudelijke en proceskennis ontwikkeld, is er een kennisagenda opgesteld en zijn er adviezen aan beheerders gedaan. Met activiteiten en doelgroep bijeenkomsten is er doorlopend afstemming met beheerders, aannemers, docenten, kennisinstellingen en adviseurs om het werkveld van de infrastructuur ontwerper te blijven ontwikkelen.

 

Download
Statuten
Huishoudelijk Reglement