Home

Nieuws

 • Uitnodiging VIO Lustrum ALV Antwerpen

  08 april
  Onze mooie vereniging bestaat dit jaar alweer 10 jaar. Het lijkt nog zo kort geleden en we hebben al veel mooie momenten met elkaar beleefd. Zo’n lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en is ook een mooie kans om de verbinding met elkaar en tussen Nederland en Vlaanderen verder te versterken.Lees meer
 • Reminder vragenlijst Lustrum

  20 februari
  VIO bestaat in mei 2024 alweer 10 jaar! Zoals aangekondigd willen we in dit jubileumjaar bij activiteiten van de onze vereniging aandacht besteden aan dit lustrum.Lees meer
 • Kennisgroep - 13 december 2023

  20 februari
  De Kennisgroep vergaderde juist voor de feestdagen op 13 december 2023 bij CROW in Utrecht. Vanwege de griepgolf was de groep wat kleiner dan normaal en ook de agenda daardoor minder gevuld. De materie rondom de afwijkende wegcategorieën is verder opgepakt. Binnen IPO is ook het Vakberaad Beheer en Bouw bezocht. Daar werd gepleit voor meer onderzoek alvorens een lijn in te zetten om richtlijnen of werkwijzen te veranderen. Als VIO is hierover doorlopend contact geweest met CROW, SWOV en het Ministerie. Naar aanleiding daarvan is te melden dat CROW e.e.a. gaat betrekken in hun activiteiten rondom het actualiseren van de Basiskenmerken. Als VIO zijn we erg blij met deze stap.Lees meer
 • Gedrag van bestuurders bij het naderen van snelwegbochten nader onderzocht

  20 februari
  8 februari verdedigde Johan Vos zijn proefschrift getiteld “Drivers’ Behaviour on Freeway Curve Approach: Different Angles, Different Perspectives” met succes aan de TU Delft. Hierbij onderzocht hij het kijk- en rijgedrag tijdens de benadering van een bocht van autosnelwegen. De resultaten geven aan dat de herkenbaarheid van de wegomgeving en -inrichting van belang is voor het veilig inschatten van de bocht. Het proefschrift bevat een samenvattende tabel voor de toegestane combinaties van ontwerpelementen, en combinaties die juist vermeden moeten worden. Hij pleit ervoor om de opgedane kennis en inzichten van dit onderzoek te verwerken in de ontwerprichtlijnen (ROA). Dr. ing. Johan Vos is beheerder van de ROA bij Rijkswaterstaat en blijft als deeltijdonderzoeker werkzaam bij de TU Delft.Lees meer