Home

Nieuws

 • VIO Adviesraad

  10 december
  In november is de Adviesraad bijeen gekomen. Ze blikte terug op de afgelopen twee jaar en besprak de koers van de vereniging. De adviesraad ondersteunt de ingezette koers van de vereniging. Ze vraagt om verbreding naar de regionale stroomwegen en de multifunctionaliteit in de stedelijke omgeving om zo de breedte in het vakgebied te brengen en het vakgebied maatschappelijk relevant te houden. Tegelijkertijd vraagt ze wel om dat altijd vanuit het ontwerpperspectief te doen van de infra ontwerper. Dat is de onderscheidende kracht van VIO. Ze roept VIO op om het vak van de infra ontwerper te blijven ontwikkelen en het leuk, aantrekkelijk en relevant te houden en daarover ook met studenten in gesprek te gaan. Daarnaast roep ze VIO op om de onderzoeksbehoeften te blijven signaleren en selectief de écht heikele thema’s in een eerste stap samen met de leden te verkennen.Lees meer
 • VIO-kennisgroep 03-11-2021

  17 november
  Woensdag 3 november vond er weer een VIO-Kennisgroep plaats, dit keer fysiek bij CROW te Utrecht. Het deed de 13 aanwezigen goed elkaar weer in levende lijve te zien en te spreken, zeker met de nieuwe leden was het fijn om nader kennis mee te maken.Lees meer
 • UITGESTELD Focuscafé: “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

  17 november
  Helaas moeten we de geplande fysieke bijeenkomst van het focuscafé Ontwerp Fietspad van de Toekomst 23 november in het LEF Future Center uitstellen tot een nader te bepalen datum begin volgend jaar. Degenen die zich hebben aangemeld zijn inmiddels op de hoogte gesteld.Lees meer
 • Save the date! - Focuscafé “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

  20 oktober
  Dinsdagmiddag 23 november organiseren we weer een fysieke bijeenkomst in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht. Aanleiding is dat het Fietsberaad onlangs een discussienota heeft uitgebracht “ontwerpaanbevelingen voor het fietspad van de toekomst”. We gaan aan de hand van enkele inleidingen het fietspad van de toekomst in verschillende onderdelen onderzoekend ontwerpen. Hoe mooi is het om de ontwerpkennis van de VIO-leden hiervoor in te zetten! Neem daarom ook je collega fietsexpert mee. Rijkswaterstaat is bereid dit te faciliteren via een zogenaamde interactieve LEF-sessie. Dus noteer alvast de datum, de uitnodiging tot inschrijving volgt spoedig na deze nieuwsbrief.Lees meer