Onderzoek en Innovatie

Deze themagroep richt zich op het definiëren van prioriteiten in, het stimuleren van en communiceren over onderzoek en innovaties op het vlak van ontwerp van (weg)infrastructuur. Ons doel is het verbeteren van de kennis over - en de toepassing van – innovaties met het oog op het ontwerp van de (weg)infrastructuur van de toekomst.

De themagroep Onderzoek en Innovatie inventariseert behoeften en wensen van VIO-leden op het gebied van onderzoek op het gebied van weginfrastructuur. Het onderzoeksgebied beperkt zich hierbij niet tot alleen sec weginfrastructuur, maar beslaat ook de effecten die samenhangen met het gebruik en het ontwerp weginfrastructuur (rijgedrag, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, ruimtelijke inpassing, kosten, etc.).

De behoeften en wensen kunnen onder meer voortkomen uit:

  • In de praktijk geconstateerde ‘witte vlekken’, onduidelijkheden of onjuistheden;
  • Technologische, beleidsmatige of maatschappelijke ontwikkelingen en trends;

Naast de onderzoekbehoeften die door de themagroep Onderzoek en Innovatie zelf worden benoemd, staat de themagroep ook in nauw contact met de themagroep Kennis: onderzoekbehoeften die door deze groep worden gesignaleerd, worden gebundeld tot één onderzoekagenda.

Na prioritering van de onderzoekbehoeften worden de thema’s verder uitgewerkt tot onderzoeksvoorstellen. Deze voorstellen worden vervolgens, in samenwerking met de themagroep Onderwijs, gedeeld met onderzoek- en onderwijsinstellingen op het gebied van Civiele Techniek en Verkeerskunde. Het uiteindelijke doel is om de onderzoeksvoorstellen door BSc, MSc of PhD-studenten te laten uitwerken tot volwaarde onderzoeken.

Op het gebied van innovatie gaat de themagroep actief op zoek naar innovaties in het vakgebied of raakvlakken hiermee. Innovaties worden beoordeeld en gedeeld met vakgenoten.

 

Wil je graag een onderzoekbehoefte of innovatie delen of actief bijdragen aan de themagroep? Neem dan contact op met de themaleider – Alex van Loon - RWS @ alex.van.loon@rws.nl