Terugkoppeling themagroep “Ontwerp Hoofdinfra”

Terugkoppeling themagroep “Ontwerp Hoofdinfra”

Jan de Wijs
19 april 2024
Kennis

Themagroep “Ontwerp Hoofdinfra” is de nieuwe naam van de kennisgroep en heeft op 13 maart j.l. weer bij elkaar gezeten, dit keer in het nieuwe kantoor van RWS in Den Bosch met dank aan Jan voor het faciliteren hiervan. Bij de opening feliciteert de themagroep de nieuwe VIO-themagroep “Stedelijk Infraontwerp” met de succesvolle start die recentelijk met de nieuwe (en oude) leden is gemaakt! Als eerste onderwerp presenteerde Arjan de uitdagingen in het nieuwe wegontwerp van de realisatiefase van het project A27 Houten-Hooipolder. Vooral strikte TB-grenzen, verschillen in oude en nieuwe richtlijnen, en inpassing spitsstroken bleken inde praktijk behoorlijke uitdagingen. Vervolgens gaf Johan Vos een toelichting op zijn promotieonderzoek bij de TU-Delft over de herkenning van bogen in autosnelwegen. Zijn nieuwe inzichten zullen leiden tot het beter en veiliger ontwerpen van bogen. De groep feliciteert Johan van harte met het behalen van dit mooie resultaat! Daarnaast bracht Bastiaan de “Next Generation Concrete Surface” in: een oppervlaktebehandeling van een betonverharding om hiermee de geluidsproductie omlaag te brengen, een bijzonder onderwerp! Een volledig verslag vind je op MijnVIO. De volgende bijeenkomst van de themagroep Ontwerp Hoofdinfra zal woensdag 5 juni plaatsvinden in de ochtend bij CROW.