Een geslaagde ALV

Een geslaagde ALV

Otto Schepers
09 juni 2022
ALV

Op 6 april hielden we onze Algemene Ledenvergadering. We waren daarvoor te gast bij Blankenburgverbinding in Vlaardingen. Tijdens de ALV blikten we terug op een aantal geslaagde evenementen in 2021, een positieve jaarrekening en een gezonde balans. We spraken over de reflecties van de Raad van advies en de aangescherpte koers van de VIO. Ook stonden we stil bij de benoeming van Jan de Wijs als nieuwe trekker van de themagroep Kennis. Verder blikten we vooruit uit naar een actief 2022 waarin het ISHGD congres een hoogtepunt zal zijn.

Aansluitend aan de ALV kregen we een enthousiaste presentatie en een rondleiding over het project Blankenburgverbinding. We sloten de middag af met een gezellige borrel om weer even bij te praten met vakgenoten.

Het verslag van de ALV, inclusief presentatie en het financieel verslag zijn te downloaden met je MijnVIO account.