UITGESTELD Focuscafé: “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

UITGESTELD Focuscafé: “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

Alex van Loon
17 november 2021
Focuscafés

Helaas moeten we de geplande fysieke bijeenkomst van het focuscafé Ontwerp Fietspad van de Toekomst 23 november in het LEF Future Center uitstellen tot een nader te bepalen datum begin volgend jaar. Degenen die zich hebben aangemeld zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Daarnaast zijn we bezig met het voorbereiden van een online focuscafé over “Klimaatrobuust wegontwerp”, ook dit VIO-evenement schuift door naar begin volgend jaar.