Nieuws

Afstudeerprijs

Marjolein van de Nadort
20 oktober 2021
Onderwijs

Al enige jaren kent VIO een afstudeerprijs voor het beste afstudeeronderzoek op het gebied van wegontwerp. De laatste keer dat deze prijs werd uitgereikt, was tijdens de VIO-dag in 2019. We onderzoeken op dit moment of we de prijs in 2022 weer kunnen uitreiken.

Met het verbreden van de scope van onze vereniging, heeft de Themagroep Onderwijs ook de criteria voor de afstudeerprijs verruimd. De oude criteria waren vrij eng geformuleerd. Zo moest het rapport (de evaluatie van) een infra ontwerp behandelen en zowel effectevaluatie als ontwerpvisualisaties bevatten.

De nieuwe criteria zijn veel breder:

  • Het afstudeerwerk heeft aantoonbaar geresulteerd in nieuwe, gedegen onderbouwde kennis over en inzicht in het geometrisch ontwerp van (weg)verkeersinfrastructuur.

  • Het afstudeerwerk geeft heldere uitwerkingen, voorbeelden en adviezen over hoe de eigen onderzoeksresultaten kunnen worden toegepast in het vak van infra-ontwerper.

  • Het afstudeerwerk geeft blijk van een heldere, brede en goed onderbouwde visie op het vakgebied.

  • Het afstudeerwerk is helder geschreven en de beschreven ontwerpoplossingen, -processen en/of -toetsingsmethoden zijn uitstekend gevisualiseerd.

Weginfrastructuur mag hierbij breed worden opgevat: denk bijvoorbeeld aan stedelijke ontwerpopgaven waarin vrijwel alle modaliteiten aan bod kunnen komen, vervoersknooppunten, autosnelwegen, etc.

Met het verbreden van de criteria van de afstudeerprijs kunnen we in de situatie terechtkomen waarbij er onderwerpen ingediend gaan worden waarbij de expertise binnen de jury onvoldoende aanwezig is om die scriptie goed de kunnen beoordelen. Denk hierbij als voorbeeld aan een scriptie over processen, smart mobility, slimme VRI’s, hyperloop of andere “exotische” onderwerpen die wel nuttig zijn binnen de scope van de VIO maar waar de huidige jury minder verstand van heeft. In die gevallen zullen we ons tot de leden van VIO richten met de vraag wie de jury wil assisteren bij de beoordeling.

VIO-leden die zich nu al aangesproken voelen, mogen zich melden bij de trekker van de Themagroep Onderwijs, Marjolein van de Nadort (m.v.d.nadort@dtvconsultants.nl).