Nieuws

Save the date - nieuwe datum ALV

17 april 2020
ALV

Reserveer woensdag 16 september 2020 alvast in je agenda voor de ALV van onze vereniging. Als gevolg van de maatregelen omtrent het corona virus ging op 11 maart de algemene ledenvergadering en de excursie naar de Gaasperdammertunnel niet door. De leden die zich daarvoor hadden aangemeld zijn daarvoor rechtstreeks geïnformeerd. 

Inmiddels is de nieuwe datum geprikt op woensdag 16 september 2020. In de ochtend zal de vergadering plaatsvinden op het kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht. In de middag organiseren wij het eerste Focuscafé in het LEF, met als thema circulair wegontwerp. Meer over dit focuscafé vind u in onderstaand bericht. De agenda en uitnodigingen voor zowel de ALV als het focuscafé volgen op een later moment.

Praktische gevolgen
Het verplaatsen van de ledenvergadering was gezien de onvoorzien omstandigheden noodzakelijk en het enige juiste besluit. Deze keuze heeft wel wat praktische gevolgen die we met dit bericht met u delen. Ten eerste dient conform de statuten van de vereniging de ALV voor 1 juli plaats te vinden. Een vergadering voor 1 juli achten we gezien de situatie niet realistisch en enkel mogelijk als deze op afstand gehouden zou worden. Aangezien de ALV een belangrijk momenten is waarop de leden elkaar treffen, is de voorkeur uitgegaan naar een fysieke vergadering maar dan na 1 juli, namelijk 16 september. 

Bij de aankondiging van de ALV bent u geïnformeerd over de aanstaande bestuurswissel. Binnen de daarvoor beschikbare tijd zijn er door de leden geen andere kandidaten voorgedragen. Er is daarom geen noodzaak tot stemming, voor de door het bestuur aangedragen bestuursleden. Formeel zal deze bestuurswissel tijdens de ALV op 16 september worden bekrachtigd. Praktisch heeft het bestuur er voor gekozen om per 11 maart de bestuurswissel te laten plaatsvinden. Jeroen Braak volgt Bart Elbers op als secretaris. Brian Kersten volgt Jeroen Tishauser op als penningmeester. 

Tot slot zal het bestuur de komende periode handelen naar de begroting zoals deze is opgesteld voor de algemene ledenvergadering. De begroting vind u op de MijnVIO omgeving. Mocht u bezwaar willen maken, kan dat uiterlijk vrijdag 1 mei door een email te sturen aan secretariaat@vereniginginfraontwerp.nl.