Nieuws

Kennisposter Wegontwerpprocessen

03 december 2018
AlgemeenProces

Na het succes van de poster Kunstwerken van VIO is op verzoek van de themagroep Processen een werkgroep gestart om een kennisposter Wegontwerpprocessen te ontwikkelen. De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen. Voor de leesbaarheid van de poster is zo min mogelijk tekst gebruikt.

In het achtergronddocument bij de Kennisposter Wegontwerpprocessen zijn de stappen zoals benoemd in de kennisposter verder uitgewerkt. De kennisposter en het Achtergronddocument beschrijven tezamen het wegontwerpproces in al zijn stappen en geeft veel informatie per stap.

Deze documenten zijn bedoeld voor wegontwerpers, verkeerskundigen, wegbeheerders, aannemers en adviesbureaus en allen die op de een of andere wijze inzicht moeten hebben in het wegontwerpproces. Toelichting In de kennisposter en dit achtergronddocument wordt uitsluitend het wegontwerpproces beschreven. Alle procesactiviteiten buiten het wegontwerpproces zijn dan ook niet in de poster en dit document opgenomen. Voor ieder alternatief / variant wordt dit hele proces doorlopen.

Het beschreven proces is geschikt voor alle typen wegen (definitief en tijdelijk) in Nederland en is zowel voor binnen als buiten de bebouwde kom bruikbaar. Voor rijkswegen bied het “Kader Wegontwerpproces” extra verdieping en sluit naadloos aan op deze kennisposter. Er worden algemene termen gebruikt zodat deze ook voor alle wegbeheerders en alle ontwerpers herkenbaar zijn.

Uiteraard is het combineren van een aantal stappen mogelijk, bijvoorbeeld voor een klein project binnen een gemeente. De activiteiten in de verschillende stappen worden dan wel impliciet uitgevoerd. Wegontwerp is een cyclisch proces. Vandaar dat in de kennisposter na de stap Beheer & Onderhoud een verbinding is gemaakt (via de tunnel) naar de start van een project.

Downloaden

Achtergronddocument
Kennisposter