Eerdere activiteiten

ALV 2020

Als gevolg van de lock-down in het voorjaar was de ALV uitgesteld. Op 16 september heeft de uitgestelde ALV alsnog online plaatsgevonden. We hebben samen teruggeblikt op een actief en financieel positief afgesloten 2019. De vereniging is vitaal, we hebben actieve leden en we staan er financieel gezond voor. In de ALV zijn Bart Elbers en Jeroen Tishauser, onder dankzegging van de ALV, teruggetreden als bestuurslid. Hun opvolgers, Jeroen Braak en Brian Kersten, zijn benoemd als nieuwe secretaris en penningmeester. Daarnaast hebben we uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe koers en organisatie in de vereniging waarin we meer nadruk gaan leggen op de focusthema’s zoals bijvoorbeeld circulariteit en stedelijke infra, en op de ontwikkeling van de VIO in Vlaanderen. Ook het uitgestelde ISHGD congres en een VIO-dag zijn belangrijke activiteiten voor de vereniging in 2021 waarvoor in de ALV ook de begroting is vastgesteld.

De uitgebreide notulen inclusief opname van de online ALV worden via het MijnVIO ter beschikking gesteld aan de leden.

Als gevolg van de plannen voor 2021 hebben we een aantal concrete hulpvragen aan geïnteresseerde leden, waar we graag jullie enthousiaste reacties op hopen te ontvangen. Het is een mooie kans om je netwerk te verbreden en je kennis te verhogen! Heb je interesse? Meld je dan even bij de benoemde contactpersonen:

  • Bijdragen aan een actieve VIO in Vlaanderen (Contactpersoon: Jaap de Boer);
  • Overnemen van de rol van voorzitter van de VIO kennisgroep (Contactpersoon: Alex van Loon)
  • Meehelpen met de organisatie van een VIO-dag 2021 in het eerste kwartaal (Contactpersoon: Alex van Loon, Brian Kersten), zie ook bericht in deze nieuwsbrief;