Eerdere activiteiten

Focuscafé Wegbeeld van de toekomst

Dinsdag 15 september vond in samenwerking met Rijkswaterstaat het eerste VIO-focuscafé plaats om het wegbeeld van de toekomst nader te verkennen vanuit de principes van circulair ontwerpen. Deze creatieve en interactieve bijeenkomst vond coronaproof plaats in het NBC congrescentrum, waarbij tevens enkele deelnemers ook digitaal hebben deelgenomen. Eerder al kregen de aangemelde deelnemers een introductie op het onderwerp via een digitale informatiebijeenkomst, waarbij men tevens toegang heeft gekregen op de innovatie sharepoint van RWS. Hierdoor kon men dinsdags gelijk aan de slag met 4 thema’s: circulair ontwerpen, levensduur, combineren van functies en een lege berm. Per thema is er een concrete werkagenda opgesteld: wat kunnen we nu al doen, wat moet er nog eerst worden onderzocht of getest, en wat moet er nieuw worden ontworpen. De Innovatiestrook van RWS, die in de bijeenkomst werd geïntroduceerd kan hierbij een rol gaan spelen. De resultaten en agenda’s kun je vinden op de VIO-website. Deze agenda’s worden verder geïntegreerd tot een werkagenda om het wegbeeld van de toekomst ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

 

Vervolg na aanleiding van Focuscafé

September vorig jaar vond het eerste VIO-focuscafé plaats om samen met Rijkswaterstaat het wegbeeld van de toekomst te verkennen vanuit de principes van circulair ontwerpen. Rijkswaterstaat is hiermee verder aan de slag gegaan en is gekomen tot een drietal scenario’s als toekomstbeeld voor het jaar 2050: ongewijzigd beleid waarbij de huidige kaders en werkwijze worden aangehouden, de circulaire aanpak waarbij al het wegmeubilair circulair is, en een lege berm waarbij ingespeeld wordt op verslimming en digitalisering van het voertuigpark waardoor wegmeubilair overbodig wordt en kansen worden benut om de berm duurzaam, natuurlijk en klimaatrobuust in te richten. Uiteraard is een lege obstakelvrije berm ook de meest veilige berm. Rijkswaterstaat gaat deze scenario’s verder uitwerken en heeft onlangs hierover een artikel gepubliceerd op hun innovatiepagina.