Eerdere activiteiten

LEF 2019

Leden denken gezamenlijk na over de toekomst van wegontwerp en onze vereniging

Onderstaand verslag is tot stand gekomen met medewerking van Nettie Bakker (blad Verkeerskunde) en is integraal na te lezen op http://www.verkeerskunde.nl/nieuws/2019/vereniging-infra-ontwerp-verzet-de-bakens.4.60500.lynkx)  

Wegontwerp is een specialisme binnen de verkeerskunde dat steeds meer in samenhang moet worden uitgevoerd om mede vorm te geven aan bredere maatschappelijke thema’s, zoals smart mobility, klimaat, stedelijke infra, fiets en vervanging en renovatie. Dat vergt een blik naar buiten en een nieuwe koers voor de VIO. Op 25 september vond in het LEF future center van Rijkwaterstaat de aftrap daartoe plaats. 

Hoe zet je een vereniging van specialisten in beweging met het oog op de toekomst? Hoe zet je specialisten aan om integraal te denken en te werken en waarom zou je? Vanuit de Adviesraad van de Vereniging Infra Ontwerp (VIO), kwam het verzoek om de nieuwe koers te bepalen, naar de breedte, naar de samenhang, naar integraal werken, natuurlijk zonder het specialisme tekort te doen. Maar hoe denken de leden daarover?

Zeven maatschappelijke thema's
Met behulp van de facilitators van het LEF future center van Rijkswaterstaat in Utrecht werden zeven maatschappelijke thema’s door inhoudelijk experts gepresenteerd, waarna zo’n 50 VIO-leden waaronder opvallend veel studenten wegontwerp, hun licht lieten schijnen over de bijdrage die wegontwerp kan bieden aan deze thema’s.

Integraal werken met nieuwe stakeholders
Smart mobility (ADAS), klimaat, duurzaamheid (circulariteit), stedelijke infra, fiets, innovatieve wegen en vervanging en renovatie. Stuk voor stuk thema’s die een nieuwe kijk op wegontwerp vragen. Dat en meer werd duidelijk na de verenigingssessie op 25 september. “Een ongelofelijk waardevolle dag”, zegt VIO-voorzitter Otto Schepers, “De vereniging lijkt klaar voor integraal werken met nieuwe stakeholders.” Op basis van deze opbrengst, komt de vereniging binnenkort met een concreet plan van aanpak, belooft Schepers.

De resultaten van deze dag te vinden op onze website onder het leden gedeelte "Mijn VIO", Bestanden, Lef-2019. of direct via deze link