Eerdere activiteiten

Verkenning kennisgroep "Stedelijk Infraontwerp"

Kennisgroep Stedelijke Infraontwerp gaat van start

VIO is de Vereniging Infra Ontwerp waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan een beter verkeersontwerp. Tot nu toe vooral voor grootschalige infrastructuur zoals autosnelwegen. Maar dat gaat veranderen.

Op dinsdag 30 januari 2024 organiseerde VIO een verkennende bijeenkomst van de Kennisgroep Stedelijk Infraontwerp. De belangrijkste vraag bij deze bijeenkomst was: is er belangstelling voor een dergelijke groep? En het antwoord is een volmondig JA.

Met een grote opkomst van in totaal 32 deelnemers en een enthousiaste houding, is een mooie basis gelegd om te komen tot een structurele Kennisgroep Stedelijk Infraontwerp binnen VIO. De deelnemers kwamen van verschillende advies- en ingenieursbureaus, maar ook gemeenten, politie, Fietsersbond en BUAS waren van de partij.

In de bijeenkomst gingen de deelnemers aan de slag met twee onderwerpen. Als eerste hebben ze nagedacht over de agenda van de kennisgroep: welke onderwerpen lenen zich om met de kennisgroep verder te onderzoeken, discussiëren en ontwerpen? Daarna hebben de aanwezigen zich gebogen over een aantal concrete casussen.

De casussen waren (zie de resultaten in het verslag op de website):

  • Ontwerp Stedelijke hoofdwegen: is er behoefte aan duidelijke aanbevelingen voor het ontwerp van stedelijke (stroom)wegen?
  • Ontwerp bedrijven/industrieterreinen: is een update van verouderde CROW richtlijnen gewenst?
  • GOW30: hoe ontwerp je een kruispunt met middengeleiders op een GOW30?
  • Voetgangersgebied: welke afwegingen spelen een rol bij de afwegingen voor de inrichting van een tram/voetgangers/fietsstraat?

De bijeenkomst vormde een mooie vliegende start voor een Kennisgroep Stedelijk Infraontwerp. Aangezien er duidelijk behoefte is aan een dergelijke groep gaan we dit initiatief verder vormgeven. Het idee is om in ieder geval voor de zomer van 2024 nog een reguliere kennisgroep bijeenkomst te houden, waarschijnlijk in juni.