Eerdere activiteiten

VIOdag 2018

De VIO dag was ook dit jaar weer een leuke dag met veel positieve feedback. Zo waren er veel complimenten voor de inleidende sprekers, waaronder trendwatcher Richard van Hooijdonk, Niels Beenker en Stefan van Stighel.
De parallelsessies stonden weer bol van de laatste ontwikkelingen binnen onze vakgebieden. De VIO-prijs ging dit jaar naar het herontwerp van het kruispunt Geinbrug, ingezonden door Robbert Beentjes van Witteveen+Bos. Tot slot kreeg de organisatie een thema mee voor volgend jaar, te weten "Smart Mobilty". Deze zal ermee aan de gang gaan. De organisatie bedankt Jaap de Boer, die na vijf jaar het stokje over zal dragen. Lees hieronder de verslagen van de parallelsessies en het juryrapport van de VIO-prijs.

Parallelsessie Wegontwerpproces
De werkgroep heeft een concept kennisposter gemaakt over standaard wegontwerpproces. Tijdens VIO dag is hier een parallelsessie over geweest. De deelnemers vonden de gekozen opzet duidelijk en passend bij hun eigen werkzaamheden. Een aantal onderwerpen werden gemist, maar deze bleken niet tot het wegontwerpproces te behoren en zijn dus niet toegevoegd. Opgemerkt is dat de stappen VKM (Verkeersmodel) en B&O (beheer & Onderhoud) niet tot het wegontwerpproces behoren. Bij de stap B&O zou beschrijving activiteit en output daarom ook weggelaten moeten worden. De wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in de poster. De werkgroep stelt ook een document op met achtergrondinformatie. De poster in definitieve vorm en het document worden op 13 juli aan de voorzitter van de werkgroep overgedragen voor publicatie op de website. Dan kan ook de werkgroep worden opgeheven, uiteraard met een leuke afscheidsborrel; ditmaal te Utrecht.

Parallelsessie  Onderwijs
Tijdens de parallelsessie van de Themagroep Onderwijs is er gesproken over de wens om gezamenlijk lesmateriaal te ontwikkelen voor ontwerpdocenten op hogescholen. Ook is er nagedacht over de ondersteuning aan het onderwijs vanuit bedrijven. De volgende ideeën zullen door de themagroep verder uitgewerkt:

  • Kan VIO een marktplaats worden waarin afstudeer-/stageplekken/cases door bedrijven kunnen worden aangeboden?
  • Kunnen VIO-bedrijfsleden onderwerpen voor gastlessen aanbieden? Deze onderwerpen verzamelen op de website?
  • Kan er vaker iets worden georganiseerd om docenten samen te brengen voor kennisuitwisseling?

Parallelsessie Onderzoek en Ontwikkeling
De parallelsessie werd geopend door Martje Bolle van RHDHV die een presentatie gaf over een toetskader gedragsaspecten weginfrastructuur, een door RHDHV ontwikkelde richtlijn voor het toetsen van wegontwerp aan human-factor aspecten. Het vervolg van de sessie stond in het teken van samenstellen van de onderzoeks- en innovatieagenda van het VIO. De door de VIO-themagroep geselecteerde onderzoeksthema’s op het gebied van wegontwerp van autosnelwegen, zijn met de aanwezigen behandeld:

  • Deelnemers aan de parallelsessie is gevraagd een top 3 te selecteren uit de lijst van 12 thema’s.
  • Deelnemers is gevraagd naar aanvullende onderzoeksthema’s en innovaties die om meer onderzoek vragen.

Ten slotte is het verdere proces toegelicht: de uitwerking tot onderzoeksvoorstellen en de koppeling aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Parallelsessie Kennis
De plenaire presentatie van Arcadis over toepassing van Human Factors bij wegenprojecten kreeg in de parallelsessie van de themagroep Kennis een vervolg: in vier groepen werden deelnemers aan elk een verschillende praktijkcase onderworpen om de situatie aan de hand van human factors te analyseren.

VIO-prijs naar N236 Driemond (prov.  Noord-Holland)
Een trotse Robbert Beentjes nam namens Witteveen+Bos dit jaar de VIO-prijs in ontvangst. Hij en zijn team hebben voor de provincie Noord-Holland een herontwerp gemaakt voor het kruispunt van de N236 en de Gein. Het ontworpen verkeersplein op een monumentale brug kent 5 aansluitingen, diverse dwangpunten en functioneert in de praktijk inmiddels prima. De jury, onder leiding van niemand minder dan John Boender gaf van deze winnaar aan dat dit project voor Esthetica, Veiligheid en Doorstroming de hoogste score heeft gehaald. Op de andere criteria zijn ook goede scores behaald. Conclusie: overall score is prima. Hierbij is moeite gedaan ook een goede voorstelling van het project te geven. Het is een goede verkeerskundige oplossing binnen de beschikbare ruimte. De vraag is hoe het nu functioneert. Het kan ook interessant zijn over een aantal jaren te toetsen hoe dit nieuwe concept in het gebruik wordt ervaren. In ieder geval is dit project de winnaar van de VIO prijs 2018! Robbert Beentjes, gefeliciteerd. Klik hier voor het volledige juryrapport.