ALV en excursie Zuidas

Voor het aanmelden dient u een login van de website te hebben. Deze heeft u ontvangen als lid van VIO. Heeft u deze nog niet of wilt u deze aanvragen als lid, vul dan uw gegevens in via dit formulier

Algemene Leden Vergadering en Excursie Zuidas

 

Hierbij hebben wij het genoegen u te mogen uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering inclusief de hieraan gekoppelde Zuidas experience.

Vanaf 12.30 bent van harte welkom in het Portiershuisje. Het programma start met een tweetal presentaties van partners verbonden aan het Zuidas project. Hierna gaan we met het openbaar vervoer door de projectomgeving en krijgen we rondleiding op het project.

Het belooft een interessante middag te worden dus, meld je nu via het aanmeldformulier voor 6 maart a.s.

Het voorlopig programma is als volgt:

12.30   Ontvangst in Het Portiershuisje
13:00 - 13:30   Korte Presentaties verzorgd door partners verbonden aan het Zuidas project
13:30 - 14:00   Vertrek met OV naar de zuidas
14:00 - 15:00   Excursie Zuidas
15:30   Terukomst Het Portiershuisje
15:30 - 17:00   Algemene Ledenvergadering
17:00 - 18:00   Borrel

 

ALV Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018
 4. Terugblik 2018
 5. Financieel verslag van de penningmeester over 2018, incl. verklaring kascommissie
 6. Vaststellen contributie 2019 (geen wijzigingen)
 7. Begroting 2019
 8. Presentatie jaarplan, jaaractiviteiten en update themagroepen
 9. Sponsoring VIO van het ISHGD 2020: Amsterdam
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

LET OP! VOOR DE EXCURSIE MAKEN WE GEBRUIK VAN HET OPENBAAR VERVOER DUS VERGEET JE OV-KAART NIET!