Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Afstudeerprijs

op .

Ben jij bezig met afstuderen of net afgestudeerd in de civiele techniek of verkeerskunde? Ben jij onwijs trots op jouw afstudeerproject? Dan is de VIO op zoek naar jou!

Jouw afstudeerproject:

 • behandelt een infra ontwerp of evaluatie van een infra ontwerp
 • bevat ultramoderne (evaluatie-) methodes (zoals bijvoorbeeld BIM, 3D-ontwerpsoftware of effectevaluatie)

Samen met jou wil VIO Nederland en Vlaanderen laten zien hoe mooi het vak wegontwerp is.

Afstudeerprijs Infra Ontwerp
De themagroep Onderwijs spant zich in om het curriculum op hogescholen en universiteiten af te stemmen op de behoeften uit de markt. Ook willen we het vakgebied wegontwerp aantrekkelijker en toegankelijker maken voor jongeren en studenten in Nederland en Vlaanderen. Om deze doelstellingen te behalen, zijn we steeds op zoek naar leuke en geschikte middelen om het vakgebied wegontwerp in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Daarom reikt VIO dit jaar voor de tweede keer de afstudeerprijs infra ontwerp uit. Voor deze afstudeerprijs is VIO op zoek naar het beste afstudeerproject van Nederland en Vlaanderen. Kent u een student met een geweldig afstudeerproject, bijvoorbeeld een student op uw school of een afstudeerder binnen uw organisatie? Aarzel niet en motiveer de student om zich aan te melden voor deze eervolle prijs.

Criteria
VIO heeft de volgende voorwaarden gesteld aan de inschrijvingen:

 • Het moet een afstudeerrapport zijn op hbo (bachelor) of universitair (Master) niveau.
 • Het gehele rapport moet beschikbaar zijn – een samenvatting of alleen een presentatie van de belangrijkste resultaten van het afstuderen volstaat niet.
 • Het rapport behandelt (de evaluatie van) een infra ontwerp.
 • Het rapport bevat zowel effectevaluatie als ontwerpvisualisaties.
 • In het kader van het afstudeerrapport (al dan niet voor derden) ontwikkelde modellen of technieken, moeten in rapportvorm voor de juryleden beschikbaar zijn.

De vakjury van de afstudeerprijs bestaat uit leden van de VIO themagroep Onderwijs.

Aanmelden
Schrijf je hier in. Aanmelden kan tot 1 maart 2019. De winnaar van de VIO Afstudeerprijs Infra Ontwerp wordt bekend gemaakt tijdens de VIO dag.

Themamiddag Onderwijs 'De ontwerper van de toekomst'

op .

De middag startte met een pitch van de genomineerden voor de VIO Afstudeerprijs. Jonathan Ogilvie (Hogeschool van Amsterdam), Berkan Ceylan (Hogeschool van Amsterdam) en Jim van Hoeckel (TU Delft) gaven een korte toelichting op hun afstudeerscriptie en de mogelijke consequenties voor het vak van ontwerper.

Terugblik VIO-dag: De ontwerper van de Toekomst
René Walhout blikte terug op de VIO dag, 14 april 2016, toen we in een parallelsessie hebben stilgestaan bij ‘De Ontwerper van de Toekomst’. De hoofdtaken van de ontwerper van de toekomst (met een basis in het wegontwerp):

·       Sterker in omgevingsbewustzijn en communicatie;

·       Sterke integrale adviesvaardigheden;

·       Nog meer een teamplayer;

·       De taal van de andere disciplines goed beheersen;

·       In staat om een kwalitatief hoogwaardige, allround ontwerpnota neer te leggen.

Gaat de ontwerper zich specialiseren of in de breedte ontwikkelen?
De infra-ontwerper zal zich eerst enige jaren meerdere specialisaties eigen maken om de taal van de andere disciplines te leren spreken en een eigen specialisatie te vinden. Daarna moet de Infra-ontwerper de breedte in (optimale link tussen verkeerskundige en constructeur).
De infra-ontwerper kan vooral zijn bredere basis gebruiken. Meer specialistische diepte is niet zozeer nodig (is het werkveld van de constructeurs). In de toekomst wordt de infra-ontwerper een T-shaped professional: een brede basiskennis en een verdieping in het eigen specialisme.
Verkeerskundig ontwerpers kunnen worden beschouwd als een specialisatie van infra-ontwerpers, vooral in het voortraject van projecten. Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van infra-ontwerpers is de beschikbaarheid van specialistische post-opleidingen.

René sluit zijn terugblik af met de vraag: Welke andere ontwikkelingen zien we?

Verkeerskundigen moeten meer kennis hebben van de moderne ontwerptools waarover infra-ontwerpers tegenwoordig kunnen beschikken. Het wordt steeds belangrijker om integraal in ketens te denken, maar specialisten blijven ook nodig.
De ontwerper staat los van de computersystemen. Ze moeten kunnen ontwerpen zonder binding aan 1 of 2 specifieke ontwerpsoftwareprogramma’s. Daarnaast is het belangrijk om niet alleen te kunnen ontwerpen, maar de ontwerpen ook te kunnen communiceren. Je ontwerpen kunnen visualiseren in 3D-virtuele werelden wordt steeds belangrijker.

Hogeschool van Amsterdam – leverancier van de Ontwerper van de Toekomst
Vervolgens laat Richard de Nier, docent aan de Hogeschool van Amsterdam, zien dat visualisaties een belangrijk onderdeel vormen van de opleiding van de Ontwerper van de Toekomst, waarbij zeker ook de onderbouwing van de ontwerpkeuzes belangrijk blijft. Jur Feijen, student aan de Hogeschool, laat zien hoe visualisaties een goede aanvulling zijn bij het ‘verkopen’ van je ontwerp. Hij legt uit wat BIM en de moderne software betekenen voor de hedendaagse studenten.

Het Technasium als promotor voor De Ontwerper van de Toekomst
Na een korte pauze is het woord aan Wilco Zwennis, netwerkcoach van Technasium.
Het Technasium is een nieuwe onderwijsformule voor havo en vwo. Het vult de lacune die er lang bestond tussen het basisonderwijs en bèta-technisch hoger onderwijs. Het Technasium staat voor onderwijs dat denken koppelt aan doen, theorie combineert met praktijk, leert kennis construeren naast kennis consumeren. Dat gebeurt vanaf de brugklas tijdens het vak Onderzoek & Ontwerpen. Leerlingen ontwikkelen daarbij kennis en vaardigheden die ook van hoger opgeleide technisch medewerkers worden verwacht. VIO leden zouden met hun bedrijf als opdrachtgever kunnen optreden voor Technasium scholieren.
Tot welke leuke resultaten scholieren in staat zijn, laat Roosmarijn zien, scholier van Technasium Lelystad. Zij heeft het ontwerp gemaakt voor nieuw verkeersbord in Eindhoven.

Uitreiking VIO afstudeerprijs
Aan het einde van de middag wordt de winnaar van de VIO Afstudeerprijs bekend gemaakt.
De voorzitter van de jury, René Walhout, geeft een korte toelichting op de afweging. Dit jaar is bijzondere aandacht geschonken aan of het afstudeerrapport kan worden gezien als een bijdrage aan elementen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de wegontwerper van de toekomst én als een allround rapport van een ontwerper van de toekomst (van verkeerskundige probleemstelling tot ontwerpvisualisatie). De verschillen tussen de insteek van de Hogescholen (brede beschouwing van een ontwerpopgave) en de TU (diepgaand wetenschappelijk onderzoek op facetten) maakt een goede vergelijking lastig.

Jim van Hoeckel heet diepgaand onderzoek gedaan naar de gevolgen van in-car netwerkmanagement op routekeuzegedrag, en de prestatie/feitelijke capaciteit van het wegennet. De jury was onder de indruk hiervan. Als er vanuit dit theoretische model een link was gelegd met bestaande kaders (CIA, ROA) met daarin een stukje gerelateerd ontwerp, dan had dit rapport zeker gewonnen. Gezien de focus van de jury op een allround rapport is Jim nu niet de winnaar, maar krijgt zijn afstudeerrapport wel een eervolle vermelding omdat dit rapport het beste anticipeert op de vragen die een wegontwerper van de toekomst zich moet stellen over capaciteiten en netwerkprestatie.

De rapporten van Jonathan Ogilvie en Berkan Ceylan behandelen allebei een allround ontwerpopgave opgebouwd vanuit een verkeerskundige probleemanalyse. Ze hebben allebei varianten afgewogen met een dynamisch model. Vervolgens hebben ze een ontwerp gemaakt van de beste variant. Natuurlijk zijn er ook verschillen: Jonathan heeft de monetarisering van emissiewaarden toegevoegd aan zijn variantafweging en Berkan heeft een nieuw ontwerp als de SPUI gebruikt in zijn ontwerp.

Uiteindelijk heeft de jury gekozen voor het rapport van Berkan Ceylan, waarbij vooral het gebruik van nieuwe ontwerpelementen en de mate waarin het ontwerp is uitgewerkt de doorslag hebben gegeven.

Save the date Themamiddag Onderwijs

op .

Save the date!

Themamiddag Onderwijs
Dinsdag 4 oktober 2016, vanaf 13:15 uur
Atoomweg 50, Utrecht

Hoe ziet de Ontwerper van de Toekomst eruit?
Wat voor soort ontwerper moeten de onderwijsinstituten afleveren aan ons werkveld?
En hoe moeten de huidige werkenden worden opgeleid richting de toekomst?
Praat mee over deze onderwerpen in twee interactieve sessies!

Aan het einde van de middag wordt bovendien de VIO afstudeerprijs uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie op het vlak van infra ontwerp.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma en kun je je inschrijven via de website.

Themagroep Onderwijs - ontwikkelingen 2015

op .

De themagroep Onderwijs van de Vereniging Infra Ontwerp had zich voor 2015 de volgende doelstellingen opgelegd:

 • Bekendheid VIO vergroten
 • Draagvlak voor lesprogramma creëren
 • Starten met afstudeerprijs

De themagroep heeft docenten van onderwijsinstellingen benaderd om de bekendheid van de VIO te vergroten het bestaande lesprogramma te inventariseren. Deze contactmomenten zijn direct aangegrepen om leden voor de themagroep werven en de VIO afstudeerprijs aan te kondigen. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van de themagroep. Er bleek uit de contacten met docenten dat er geen behoefte is aan een nieuw lesprogramma, daarom zijn op de studiebijeenkomst een lezing en discussiegroepen gehouden om te achterhalen waar dan wel behoefte aan is. Hieruit zal volgen waarop de themagroep zich de komende jaren gaat richten.

De VIO afstudeerprijs is inmiddels voor het eerst uitgereikt.

De themagroep
De themagroep komt regelmatig bij elkaar en is sinds de oprichting gegroeid van 5 naar 10 leden. De mix van docenten en professionals uit het bedrijfsleven zorgt voor een dynamische sfeer in de themagroep.

Studiebijeenkomst
Op 24 september vond de eerste studiebijeenkomst van de themagroep onderwijs plaats in Utrecht. De aanwezigen hebben zich die middag bezig gehouden met het spannende BIM-spel en enerverende discussiegroepen. De ca. 40 deelnemers hebben een leerzame middag gehad en de themagroep kunnen voorzien van input voor de nabije toekomst.

Afstudeerprijs
Jaarlijks zal de VIO een afstudeerprijs uitreiken. Afgelopen september werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Er waren zes inschrijvingen, uit zowel Vlaanderen als Nederland. De winnaar van de VIO afstudeerprijs 2015 is Benjamin van der Velden met zijn afstudeerwerk: “Verkeerskundige afwegingen bij ontvlechting op autosnelwegen”.

Studiebijeenkomst Opleidingen

op .

De themagroep Opleidingen wil de aandacht vestigen op het verbeteren van het curriculum op hogescholen en universiteiten en het vakgebied wegontwerp aantrekkelijker en toegankelijker maken voor jongeren en studenten in Nederland en Vlaanderen.

De VIO nodigt u graag uit voor de studiebijeenkomst Onderwijs op 24 september in Utrecht.

Op de studiebijeenkomst gesproken en gediscussieerd worden over modern onderwijs, het raakvlak tussen verkeerskunde en wegontwerp en BIM in het onderwijs. De bijeenkomst wordt bezocht door docenten, professionals uit de aannemerij en ingenieursbureau en opdrachtgevers als RWS en provincie. Vanaf 13:00 bent u welkom aan de Atoomweg 50 in Utrecht. Alle details kunt u in de agenda lezen

Indien u wilt komen, graag aanmelden via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gebruik de knop bovenaan in de agenda.

Winnaar VIO Afstudeerprijs

op .

Tijdens de Themamiddag Onderwijs is voor de tweede keer de VIO afstudeerprijs uitgereikt.

De voorzitter van de jury, René Walhout, gaf een korte toelichting op de afweging. Dit jaar is bijzondere aandacht geschonken aan of het afstudeerrapport kan worden gezien als een bijdrage aan elementen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de wegontwerper van de toekomst én als een allround rapport van een ontwerper van de toekomst (van verkeerskundige probleemstelling tot ontwerpvisualisatie). De verschillen tussen de insteek van de Hogescholen (brede beschouwing van een ontwerpopgave) en de TU (diepgaand wetenschappelijk onderzoek op facetten) maakte een goede vergelijking lastig.

Jim van Hoeckel heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de gevolgen van in-car netwerkmanagement op routekeuzegedrag, en de prestatie/feitelijke capaciteit van het wegennet. De jury was onder de indruk hiervan. Als er vanuit dit theoretische model een link was gelegd met bestaande kaders (CIA, ROA) met daarin een stukje gerelateerd ontwerp, dan had dit rapport zeker gewonnen. Gezien de focus van de jury op een allround rapport is Jim nu niet de winnaar, maar krijgt zijn afstudeerrapport wel een eervolle vermelding omdat dit rapport het beste anticipeert op de vragen die een wegontwerper van de toekomst zich moet stellen over capaciteiten en netwerkprestatie.

De rapporten van Jonathan Ogilvie en Berkan Ceylan behandelen allebei een allround ontwerpopgave opgebouwd vanuit een verkeerskundige probleemanalyse. Ze hebben allebei varianten afgewogen met een dynamisch model. Vervolgens hebben ze een ontwerp gemaakt van de beste variant. Natuurlijk zijn er ook verschillen: Jonathan heeft de monetarisering van emissiewaarden toegevoegd aan zijn variantafweging en Berkan heeft een nieuw ontwerp als de SPUI gebruikt in zijn ontwerp.

Uiteindelijk heeft de jury gekozen voor het rapport van Berkan Ceylan, waarbij vooral het gebruik van nieuwe ontwerpelementen en de mate waarin het ontwerp is uitgewerkt de doorslag hebben gegeven.

Namens alle VIO leden feliciteren we Berkan van harte met zijn prijs!

Inschrijven Themamiddag Onderwijs

op .

Themamiddag Onderwijs
Dinsdag 4 oktober 2016, vanaf 13:00 uur
Atoomweg 50, Utrecht

Hoe ziet de Ontwerper van de Toekomst eruit?
Wat voor soort ontwerper moeten de onderwijsinstituten afleveren aan ons werkveld?
En hoe moeten de huidige werkenden worden opgeleid richting de toekomst?
U hoort hoe Hogescholen werken als leverancier van de ontwerper van de toekomst en hoe Technasium werkt aan interesse voor techniek en ontwerpen bij middelbare scholieren.

Aan het einde van de middag wordt bovendien de VIO afstudeerprijs uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie op het vlak van infra ontwerp.

Het programma kan je vinden onder de agenda en hier kunt u zich ook direct inschrijven

 

Marjolein van de Nadort nieuw bestuurslid en trekker themagroep Onderwijs

op .

Ik ben Marjolein van de Nadort, ik werk voor NOVI Verkeersacademie, die opleidingen verzorgt op Associate degree of op HBO Bachelor niveau. Ik ben daar actief als stage- en afstudeerbegeleider en ben betrokken bij het verder ontwikkelen van de vakken van de opleiding.

Vanuit het bestuur trek ik aan de Themagroep Onderwijs. Wij willen het onderwijs over Ontwerp op de onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen zo goed mogelijk laten aansluiten op de praktijk. We hebben de VIO leden nodig om te horen welke behoeftes er zijn binnen het werkveld. Tijdens bijeenkomsten met de leden zullen we hier dan ook aandacht voor vragen.

 

Winnaar Afstudeerprijs

op .

De winnaar: Benjamin van der Velden- Verkeerskundige afwegingen bij ontvlechting op autosnelwegen

De jury is van mening dat dit rapport, dat op het snijvlak van verkeerskunde en infraontwerp ligt, duidelijk een nieuwe invalshoek biedt. De verkeerskundige evaluatie is expliciet gekoppeld aan de gevolgen voor het wegontwerp van parallelbanen en bewegwijzering; een interessante combinatie waarover nog maar weinig bekend is. Het onderzoek is wat minder sterk op het onderdeel van de verkeersveiligheidsevaluatie, maar dat wordt in ruime mate gecompenseerd door het getoonde proces van creatieve alternatiefontwikkeling bij de bewegwijzeringsontwerpen, dat op een zeer overtuigende manier visueel wordt ondersteund. De auteur is duidelijk buiten zijn eigen comfortzone getreden door een confrontatie van de eigen ontwikkelde alternatieven voor te leggen aan een groep experts, en de resultaten daarvan te betrekken op het eindresultaat van het rapport. De uitkomsten van het rapport zullen worden ingebracht bij het CROW, en de kans is aanwezig dat door een aanpassing van de richtlijn de implementatie van de resultaten mogelijk wordt. De jury vindt dit bewonderingswaardig, en van de 9 stemmen in de eerste ronde ontving dit afstudeerrapport 51⁄2 stem.

Download het volledige juryrapport hier

Onderwijs - Update juni

op .

Waar staan we nu? Sinds de oprichting heeft de themagroep al verschillende bijeenkomsten achter de rug. In die periode is een start gemaakt met het inventariseren van de ontwerplessen binnen de lesprogramma's Civiele Techniek bij de onderwijsinstellingen.

Studiebijeenkomst 24 september Op 24 september vindt de eerste studiebijeenkomst van de themagroep Onderwijs plaats in Utrecht. De agenda en details volgen binnenkort.

Afstudeerprijs Infra Ontwerp Om het niveau te verhogen is uitwisseling en competitie nodig tussen alle studenten van Nederland en Vlaanderen. Tijdens de studiebijeenkomst op 24 september wordt voor het eerst de VIO afstudeerprijs uitgereikt. De prijs is een cursus ontwerptechniek wegen ter waarde van € 3.000.

Jouw afstudeerproject: behandelt een infra ontwerp of evaluatie van een infra ontwerp bevat ultramoderne (evaluatie-) methodes (zoals bijvoorbeeld BIM, 3D-ontwerpsoftware of effectevaluatie). Schijf je dan snel in! Voor detail-informatie over het beste afstudeerproject en de mogelijkheid tot inschrijven.

Wij zijn op zoek naar jou!

op .

Ben jij bezig met afstuderen of net afgestudeerd in de civiele techniek of verkeerskunde?

Wij zijn op zoek naar het beste afstudeerproject van Nederland en Vlaanderen. Ben je onwijs trots op je afstudeerproject en lijkt het je leuk om mee te dingen naar de beste afstudeerder in de civiele techniek of verkeerskunde klik dan hier voor meer informatie en stuur je afstudeerproject in!

Wie zijn wij?
Initiatiefnemers voor de Vereniging Infra Ontwerp, een vereniging op het gebied van wegontwerp, zijn de softwareplatforms Civil3D Benelux gebruikersgroep en de Vereniging van Nederlandstalige MX Gebruikers (VNMG).

In de praktijk blijkt dat wegontwerpers behoefte hebben aan onderlinge kennisuitwisseling en kennisdeling over hun specifieke vakgebied, maar daarvoor nauwelijks mogelijkheden zien. De Vereniging Infra Ontwerp (VIO) wil die leemte gaan opvullen.

Leden van de Vereniging Infra Ontwerp zijn alle toonaangevende aannemers en ingenieursbureaus maar ook Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en verschillende onderwijsinstanties. De vereniging richt zich qua geografisch werkgebied zowel op Nederland als op België.

VIO wil nadrukkelijk niet in het vaarwater gaan zitten van bijvoorbeeld CROW en de SWOV. De Vereniging Infra Ontwerp wil juist een klankbordgroep zijn voor de overheid en de kennisinstituten.