Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

VIO-symposium wegontwerp van onderzoek naar praktijk

op .

VIO-symposium wegontwerp: van onderzoek naar praktijk op dinsdag 18 september 2018, Automotive Campus Helmond

De VIO-themagroepen Onderzoek en Kennis nodigen u van harte uit voor een hele dag kennis maken met de laatste onderzoeken naar wegontwerp en de vertaling daarvan naar de praktijk. Daarover willen we met u in gesprek via interactieve sessies.

Programma

  09:00 - Welkom en registratie
  09:30 - Opening
  10:00 - Ochtendsessies
      Samenvoegen/invoegen
      Inrichting van bermen en bogen
  12:00 - Lunchpauze
      Posterpresentaties - demo’s - excursies
  14:00 - Middagsessies
      Rijstrookwisselingen
      Zelfrijdend en wegontwerp
  16:30 - Afsluiting en netwerkborrel
  18:00 - Einde


Het volledige programma kunt u via deze link downloaden en bekijken 

Wilt u nog een bijdrage leveren, er is nog ruimte voor een (poster)presentatie.
 

  Adres:

  Automotive House
  Automotive Campus 30
  5708 JZ  HELMOND


Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen door een email te sturen naar secretariaat at vereniginginfraontwerp.nl

Dit gratis symposium is exclusief voor VIO-leden, niet-leden zijn echter ook welkom mits zij voor het symposium lid worden van de VIO.
Met vriendelijke groet,

Namens de themagroepen Onderzoek en Kennis

Patrick Broeren en Alex van Loon

Update themagroep Kennis

op .

Bij de vakgroep Kennis hebben zich drie nieuwe leden gemeld: Jeroen Braak (Heijmans) volgt Maarten Rutgers (Heijmans) op, Marco van Leersum (VLinfra) en ook Henk Hennink (RWS) heeft zich aangemeld als nieuw lid van deze themagroep. Henk Hennink was speciale gast aan tafel als RWS-dossierhouder ontwerp N-wegen. Er vond een interessante discussie plaats over het Handboek Wegontwerp (HWO) en de verschillen met de ROA2017. John Boender van CROW meldde dat herziening van het HWO is gepland na de herziening van de ASVV. Echter verbeteringen kunnen nu al worden doorgegeven aan CROW die deze kan doorvoeren in de digitale kennismodule, zo is het HWO altijd up-to-date. Afgesproken is dat de aanwezigen in koppels de verschillen tussen het HWO en ROA2017 op een rijtje gaan zetten en dit voor de volgende vergadering agenderen. Daarbij wordt ook het nieuwe Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen van AWV meegenomen in de analyse. Verder is er stilgestaan bij het programma van het VIO-symposium op 18 september. Het verslag van deze bijeenkomst wordt binnenkort op de website geplaatst.

VIO themagroep Kennis 9 mei 2017

op .

Monitoring (nieuwe) richtlijnen
In het kader van monitoring van (nieuwe) richtlijnen schoven RWS dossierhouders bermbermbeveiliging Huib Kwint en Tim Olsthoorn om in gesprek te gaan over de nieuwe ROA richtlijn Veilige Inrichting van Bermen (VIB). Daarbij kwamen aan de orde: obstakelvrije zone, beginpunten van geleiderailconstructies, afscherming op kunstwerken en grondwal tussen twee rijbanen. Verder is het al dan niet toepassen van bergingszone en vluchtruimte verplaatst naar de ROA2014. De themagroep bepleit RWS om de ROA2014 en ROA VIB goed op elkaar af te stemmen en zal een voorzet doen voor een stroomdiagram voor het maken van afwegingen ten aanzien van de berminrichting. Tenslotte wordt gemeld dat Maaikel Koenis Huib Kwint opvolgt die per 1 juli met pensioen gaat.

Themamiddag Kennis en Onderzoek/Innovatie
Human Factors en wegontwerp is het thema voor de gecombineerde themamiddag Kennis en Onderzoek/Innovatie op 21 september in LEF Future center bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Daarbij zullen de HF-deskundigen van RWS participeren. Er worden 4 parallelle workshops gehouden met de volgende cases:

 • Complexe verkeerssituaties (bv A9 Gaasperdammerweg, Zuidelijke Ringweg Groningen)
 • Samenvoeging met tapers of afvallende rijstroken (bv A4/A12 oost, A2/A59 afrit Rosmalen)
 • Wegfasering en werkvak (ntb)
 • Ingewikkelde aansluiting (double diamant interchange A2/NRU, A59/N261 Waalwijk)

Er worden vooralsnog dus 2 cases uitgewerkt voor de workshops, de 2e is dus reserve of als er nog tijd is voor een 2e case. Tijdens de LEF-sessie worden ook de kennisvragen ten aanzien van Human Factors verzameld.

Samenwerking themagroep Kennis en Onderzoek/Innovatie
De themagroep pleit voor goede afstemming, integratie van de twee themagroepen heeft als risico dat de groep en de agenda te groot waardoor deelnemers afhaken.

Bijeenkomst Kennis 2016

op .

Donderdag 16 juni vond de VIO-themamiddag Kennis plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. Na de introductie van de nieuwe ontwerprichtlijnen vorig jaar stond dit jaar de samenwerking tussen opdrachtgevers, opstellers van richtlijnen en gebruikers van de richtlijnen staat deze keer centraal. Via een introductiefilm werden de deelnemers opgewarmd voor een aantal pittige discussies: is de standaardnorm de norm of heeft deze een bandbreedte? Hoe ga je om met onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de richtlijnen? Optimaliseer je een ontwerp op basis van kosten of kwaliteit? Borgt de ontwerper de veiligheid of de verkeersveiligheidsauditor? En moet samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gericht zijn op zakelijkheid of vertrouwen? Na het bespreken van de belangen van de deelnemers werden oplossingsrichtingen geformuleerd en adviezen voor elkaar opgesteld. Belangrijkste boodschap voor een goede samenwerking was: wees open en durf aan elkaar vragen te stellen!

Het verslag van de themamiddag kunt u hier lezen. Bijgaande foto’s (FotoFunFactory) en tekeningen (Beeldleveranciers) geven een impressie van de middag. De introfilm kan je ook terugkijken.
Klik hier voor de directe link naar alle foto's om snel door alle foto's te bladeren

 

 

 

Waar staat de themagroep Kennis nu?

op .

Uit een korte enquête onder de leden blijkt dat de themamiddag Kennis 2015 in LEF als (zeer) positief werd ervaren e er zijn suggesties gedaan voor vervolg. Het bleek te vroeg om iets over de nieuwe ontwerprichtlijnen te kunnen zeggen, wel zijn de eerste opmerkingen over met name de nieuwe ROA gemeld. De themagroep heeft zelf de nieuwe ROA ook onder de loep genomen en de eerste opmerkingen gedeeld met de dossierhouder van RWS. Het is de bedoeling dat de reactie van RWS op de VIO-site kan worden geplaatst. Overigens kan iedereen via de VIO, CROW of RWS vragen stellen of feedback geven over de nieuwe richtlijnen, over de afhandeling hiervan zijn tussen de betreffende organisaties afspraken gemaakt. Ook heeft de themagroep zich opgeworpen om als klankbordgroep te fungeren voor het ontwikkelen en toetsen van nieuwe of herziene ontwerprichtlijnen.

Verder is de themagroep bezig met het voorbereiden van de themamiddag Kennis op 16 juni 2016 net als vorig jaar bij RWS in het LEF Future Center. De samenwerking tussen opdrachtnemers, opstellers van richtlijnen en gebruikers van ontwerprichtlijnen, staat hierbij centraal. Dit willen we doen aan de hand van een aantal dilemma’s die spelen bij de toepassing van richtlijnen zoals bij afwijkingen en de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Tenslotte verzorgen we 14 april tijdens de VIOdag een parallelsessie over de nieuwe ROA richtlijn Veilige Inrichting van Bermen met medewerking van o.a. Huib Kwint (RWS) en Peter Willacy (BermBeveiliging NL). Voor deze gelegenheid heeft VIO toestemming gekregen om deze nieuwe richtlijn op haar site te plaatsen. Deze richtlijn kunt u hier downloaden. Begin oktober 2015 is deze door het Bestuur van Rijkswaterstaat vastgesteld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het herstellen van wat redactionele ongerechtigheden en waar nodig het verduidelijken van teksten. Deze update zal in de RWS-huisstijl verschijnen.

Vlaams Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen gepubliceerd

op .

Onlangs heeft het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een nieuw Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen gepubliceerd. Hierbij heeft men veelal gebruik gemaakt van de Nederlandse ROA. De VIO is als klankbord gevraagd om het vademecum te monitoren en te komen tot verbeteringsvoorstellen. 11 september zal er een informatiebijeenkomst in Brussel wordt georganiseerd om nader kennis te maken met de nieuwe Vlaamse ontwerprichtlijn. U kunt het nieuwe vademecum hier downloaden.

Update themagroep Kennis

op .

Bij de vakgroep Kennis hebben zich drie nieuwe leden gemeld: Jeroen Braak (Heijmans) volgt Maarten Rutgers (Heijmans) op, Marco van Leersum (VLinfra) en ook Henk Hennink (RWS) heeft zich aangemeld als nieuw lid van deze themagroep. Henk Hennink was speciale gast aan tafel als RWS-dossierhouder ontwerp N-wegen. Er vond een interessante discussie plaats over het Handboek Wegontwerp (HWO) en de verschillen met de ROA2017. John Boender van CROW meldde dat herziening van het HWO is gepland na de herziening van de ASVV. Echter verbeteringen kunnen nu al worden doorgegeven aan CROW die deze kan doorvoeren in de digitale kennismodule, zo is het HWO altijd up-to-date. Afgesproken is dat de aanwezigen in koppels de verschillen tussen het HWO en ROA2017 op een rijtje gaan zetten en dit voor de volgende vergadering agenderen. Daarbij wordt ook het nieuwe Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen van AWV meegenomen in de analyse. Verder is er stilgestaan bij het programma van het VIO-symposium op 18 september. Het verslag van deze bijeenkomst wordt binnenkort op de website geplaatst.

Monitoring van de ROA2014

op .

De VIO themagroep Kennis richt zich o.a. op de monitoring van (nieuwe) ontwerprichtlijnen en publicaties. Door de themagroep is een lijst opgesteld die enerzijds feedback geeft op nieuw verschenen richtlijnen en anderzijds zogenaamde ‘witte vlekken’ (hiaten) benoemd. In het kader daarvan zijn tijdens de vergadering op 8 februari 2017 enkele onderwerpen uit de ROA2014 besproken met de dossierhouders Gerald Uittenbogerd en Johan Vos van Rijkswaterstaat.

De volgende punten kwamen aan de orde:

 • Herziening van de richtlijn. Het is de bedoeling om de ROA elke 1 à 2 jaar te actualiseren, zodat nieuwe inzichten/ontwikkelingen sneller doorgevoerd kunnen worden. Een en ander is o.a. afhankelijk van onderzoeken die Rijkswaterstaat daarvoor laat uitvoeren. De eerstvolgende herziening van de ROA wordt eind 2017 verwacht.
 • De stappentheorie: deze is in de ROA2014 (t.o.v. de NOA) reeds herzien en zal in de eerstvolgende update van de ROA (eind 2017) opnieuw aangepast worden.
 • Opeenvolging van bogen: de tabellen en figuren in de ROA2014 zijn niet eenduidig. Dit wordt onderkend en er wordt nog bekeken hoe dit in de komende herziening van de ROA kan worden aangepast.
 • Profiel van vrije ruimte: overal waar verkeer kan komen is de 4,60m doorrijhoogte van toepassing, door ook boven de vluchtstrook en tot de geleiderail.
 • Verkantingsovergangen: in het verleden werden ook de rechtlijnige verkantingsovergangen in de richtlijnen genoemd. De ROA2014 is daar duidelijk over: voor het ontwerp van autosnelwegen worden cirkelvormige verkantingsfiguren toegepast.
 • Relatie rijsnelheid – boogstraal – verkanting. De parameters in de huidige richtlijnen (ROA en ook Handboek Wegontwerp) zijn gebaseerd op oude richtlijnen en achtergronden. Momenteel is Rijkswaterstaat bezig met nieuw onderzoek om deze relatie te herijken. De verwachting is dat deze nieuwe kennis wordt opgenomen in de komende update van de ROA.
 • De overgang van hoofdwegennet naar onderliggend wegennet: in de komende update van de ROA zal aandacht gegeven worden aan dit onderwerp met een verwijzing naar Het Handboek Wegontwerp.

Opmerkingen en kennishiaten over de richtlijnen kunnen worden ingediend bij de VIO Themagroep Kennis via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download het actuele overzicht

Samenwerking wegontwerp - 16 juni 'Save the date'

op .

Vorig jaar hebben we de nieuwe ontwerprichtlijnen die RWS samen met CROW heeft ontwikkeld met de VIO-leden geïntroduceerd en met elkaar besproken. U kunt het resultaat van deze druk bezochte dag hier nog eens nalezen.

Dit jaar nodigen wij u graag weer uit om op 16 juni met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking tussen de opdrachtgevers, de opstellers van de richtlijnen en de gebruikers van de richtlijnen. Dit willen we doen aan de hand van een aantal dilemma’s die spelen bij de toepassing van de richtlijnen en de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wanneer we ons beter bewust zijn van deze dilemma’s en van elkaar snappen hoe we er in staan, kunnen we ook oplossingen bedenken en daaraan werken. 

We zijn van 13.00 - 18.00 uur te gast in het LEF future center van RWS en de facilitatie staf zal weer zorgen voor een interactieve bijeenkomst. Details volgen eind mei. 

Interesse? Meld u dan hier aan.

Naast de VIO prijs nu ook de Verkeerskunde paper als co-auteur

op .

De beste bijdrage NVC 2015 is geleverd met de paper over ontvlechtingen en bewegwijzering op basis van het afstudeerrapport van Benjamin van der Velden in co-auteurschap met René Walhout (RWS):

Uit drie genomineerde papers heeft de begeleidingscommissie van het Nationaal verkeerskundecongres op 5 november de paper ‘Verkeerskundige overwegingen bij ontvlechtingen op autosnelwegen en weggebruikers wegwijs maken’, beloond met de prijs voor de Beste Bijdrage 2015. De prijs is op 5 november uitgereikt tijdens het Nationaal verkeerskundecongres in Zwolle.

Lees verder: http://www.verkeerskunde.nl/paper-over-ontvlechtingen-wint-beste-bijdrage.42161.lynkx

Verslag Themagroep Kennis 11 Juni 2015

op .

Via deze link is het verslag Nieuwe Richtlijnen Wegontwerp van 11 juni van de themagroep Kennis beschikbaar. Het is een combinatie tussen een inhoudelijk verslag met input van de deelnemers en een beeldverslag voor promotie van onze vereniging en het vakgebied!

Het verslag is ook altijd via deze link via internet te benaderen: http://issuu.com/cre-aid/docs/nieuwe_richtlijnen_wegontwerp_2015 

Met dank aan Gerald Uittenbogerd die dit verslag heeft mogelijk gemaakt!

de zogenaamde factsheets welke op de dag zelf beschikbaar zijn gesteld zijn beschikbaar via deze link. Voor elke nieuwe richtlijn is een samenvatting gemaakt met de belangrijkste wijzigingen en/of aandachtspunten. Erg handig!