Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • VIO prijs 2017 winnaar bekend

  De Jury is tot een besluit gekomen!
  Gefeliciteerd Projectbureau A2 Maastricht

  meer info

 • VIOdag 2017 foto's

  Vooruitlopend op het verslag kunt staan alle foto's online

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Winnaar VIOprijs 2017: Projectbureau A2 Maastricht

op . Gepost in Algemeen

 

5 projecten hebben zich dit jaar aangemeld voor de VIO prijs 2017
 1. Project verbreding A27/A1 ingezonden door 3Angle
 2. N211 ingezonden door Anteagroep
 3. Fietsbrug N31 ingezonden door AWV
 4. A2 Maastricht ingezonden door Projectbureau A2 Maastricht
 5. Renovatie Velsertunnel ingezonden door Rijkswaterstaat

De jury constateert dat de ingediende projecten verschillend van aard zijn en dat de aangeleverde informatie soms erg summier is en soms erg uitgebreid. Omdat de inzendingcriteria in de uitvraag onvoldoende scherp is geformuleerd, kunnen hier verschillende interpretaties aan worden gegeven. Daarom heeft de jury besloten om alle ingediende voorstellen mee te nemen in de beoordeling.

Beoordeling VIO-prijs inzendingen
De jury heeft de inzendingen beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: doorstroming, veiligheid, leefbaarheid, duurzaanheid & lifecycle, kosten-baten, ontwerpproces, innovatie & originaliteit en complexiteit. De jury komt na beoordeling tot de volgende conclusies:
Bij het project Verbreding A27/A1 ontbreekt de informatie over het ontwerp en valt daardoor af. De A2 Maastricht heeft op 2 punten nl. leefbaarheid en complexiteit de hoogst haalbare score en scoort overall het beste. De Velsertunnel is een hele sterke tweede met een maximale score op innovatie en originaliteit. De fietsbrug is een sterke 3e plaats die hoog heeft gescoord op duurzaamheid & lifecycle en kosten-baten. De Velsertunnel en het A2 project was een spannende race tot het laatste moment. De A2 is een ontwerp uit een verder verleden maar recent gerealiseerd. De Velsertunnel is een tijdelijke maatregel maar toch heel hoog gewaardeerd.
 

 

VIO dag 2017 - Foto's

op . Gepost in Algemeen

Foto's VIOdag 2017
Klik hier voor de directe link naar alle foto's om snel door alle foto's te bladeren

 

 

Genomineerden VIOprijs 2017

op . Gepost in Algemeen

De spanning stijgt!

Begin april heeft de Jury van de vijf genomineerden de volgende drie projecten als beste drie benoemd. De namen zijn hieronder in willekeurige volgorde weergegeven.

 • Fietsbrug langs N31 over kanaal Gent-Oostende in Brugge van AWV
 • Groene Loper voor A2 Maastricht van Projectbureau A2
 • Renovatie Velsertunnel van RWS.

Een van deze projecten gaat dus de VIOprijs 2017 in de wacht slepen! Aanstaande donderdag op de VIOdag zal deze top 3 een korte pitch geven en is hun project in de sponsorruimte te bewonderen.

Infra-ontwerp van het jaar 2017

op . Gepost in Algemeen

Is Infra-ontwerp ook uw passie en bent u in 2016 enthousiast bezig geweest met een project dat gaat over de verbetering of vernieuwing van de primaire of secundaire weginfrastructuur, dan zijn wij op zoek naar u! Wij zijn voor de VIO-prijs ‘Infra-ontwerp van het jaar’ op zoek naar het beste infra-ontwerpproject van Nederland en Vlaanderen.

De VIO-prijs ‘Infra-ontwerp van het jaar’ wordt jaarlijks uitgereikt, met als doel om buitengewone infra-ontwerpprojecten een podium te geven. Dit jaar vindt de uitreiking plaats op donderdag 20 april aanstaande tijdens de VIO-dag in Dordrecht.

Een deskundige jury beoordeelt uw project aan de hand van de volgende criteria: Doorstroming, Veiligheid, Leefbaarheid, Duurzaamheid, Kosten-Baten, Ontwerpproces, Innovatie, Originaliteit, Complexiteit en Lifecycle. Heeft u gewerkt aan een infra-ontwerpproject waar u trots op bent aarzel dan niet en meld uzelf of het projectteam uiterlijk 21 februari aanstaande aan voor dé VIO-prijs ‘Infra-ontwerp van het jaar’. Wordt uw project de opvolger van het project “N241” van Dura Vermeer die de prijs in 2015 heeft gewonnen ?

Wat diende u in?
U onderbouwt de belangrijkste jury-criteria die voor uw ontwerp van belang zijn op maximaal vier A4-tjes. Daarnaast mogen drie bijlagen bij worden gevoegd met daarop het ontwerp van uw project. In de onderbouwing kunt u maximaal drie links opnemen met een verwijzing naar uw website voor filmpjes of aanvullend beeldmateriaal over uw project of het ontwerp. Alle documenten dienen in pdf aangeleverd te worden.

Flyer
U kunt een flyer downloaden via deze link.

Inschrijven
De inschrijving is inmiddels geopend! meld u aan via deze link

 

VIO dingt mee naar het 6e International Symposium on Highway Geometric Design 2020

op . Gepost in Algemeen

Het International Symposium on Highway Geometric Design (ISHGD) is een 5 jaarlijks internationaal congres over de nieuwste wetenschappelijke kennis, inzichten en praktijkervaringen over het geometrisch wegontwerp van hoofdweginfrastructuur. Het congres staat onder leiding van een TRB stuurgroep. De voorgaande edities waren in Boston, Mainz, Chicago, Valencia en Vancouver (2015).

In Vancouver waren 325 deelnemers uit 37 landen, 150 ingediende papers, 79 presentaties, 19 landenrapporten en 44 posters. Ook waren er 7 workshops met in totaal 170 deelnemers. Vanuit Nederland en Vlaanderen waren 11 deelnemers van kennisinstellingen, ontwerp/ingenieursbureaus, aannemers en Rijkswaterstaat. Bijna alle deelnemers zijn ook lid van de VIO. Voor de missie van de VIO en haar leden is dit hét internationale congres om kennis op te doen, te delen en te verrijken.

Het bestuur van de VIO heeft naar aanleiding van een positieve businesscase besloten mee te dingen om het congres in het jaar 2020 in Nederland te organiseren. Wij zijn als NL/V een zeer geschikte kandidaat vanwege de hoogwaardige en innovatieve ontwerpkwaliteit resulterend in een hoog presterend wegennetwerk met vele showcases binnen 1 dag te bezichtigen. NL loopt voorop in de kennisontwikkeling van autonomous driving en wegontwerp. Wij hebben in NL/V een uitstekend netwerk van wegbeheerders/kennis- en onderwijsinstellingen/ontwerpbureaus en bouwbedrijven resulterend in het leggen van verbindingen voor kennisuitwisseling en innovatie via VIO.

De VIO zorgt samen met het NBTC voor het opstellen en indienen van het bidbook. Graag willen wij uw organisatie als VIO-lid hieraan verbinden.

In mei 2017 horen wij of wij het ISHGD in 2020 mogen organiseren. Dan richten wij een stichting op voor de congresorganisatie met in het bestuur in ieder geval leden van het VIO-bestuur en een hoofdsponsor. Deze stichting huurt dan een Professional Conference Organizer in om het congres te organiseren en faciliteren. Uiteraard bieden we onze leden en organisaties de mogelijkheid om het congres te sponsoren.

Helaas is het te kort dag om hierover een algemene ledenvergadering te organiseren, maar we gaan er van uit dat u als lid ons initiatief vrijblijvend steunt. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten dan kunt u zich wenden tot Anton Beks.